Programul de finantare

Programul Operațional Regional (POR) este unul din programele cu finanțare europeană care sprijină dezvoltarea României după aderarea la Uniunea Europeană.

Cu un buget total de aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, POR sprijină dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor regiunilor din România. 84% din buget reprezintă finanțare din Fondurile Structurale ale UE. Restul provine din fonduri românești publice (14%) și private (2%).

Programul urmărește reducerea dezechilibrelor economice dintre regiuni, cu alte cuvinte, crearea de oportunități economice în toate zonele, în special în cele sărace.

POR finanțează:

  • Transformarea orașelor în care trăim: servicii urbane mai bune, inclusiv în transport, un sistem de locuințe sociale îmbunătățit, reabilitarea clădirilor istorice;
  • Șosele de centură și drumuri mai bune, atât în orașe, cât și la nivel județean;
  • Spitale, școli, servicii sociale și unități moderne de intervenție în situații de urgență;
  • Servicii turistice de calitate; restaurarea și promovarea siturilor de patrimoniu; îmbunătățirea infrastructurii turistice;
  • Dezvoltarea afacerilor locale și regionale: pregătirea platformelor industriale dezafectate și poluate pentru noi activități; sprijin pentru microîntreprinderi.
Dec 22, 2016 | Posted by | Comments Off on Programul de finantare
Premium Wordpress Themes by UFO Themes