clinica stomatologica în Giurgiu

Despre proiect

Beneficiar

Descrierea proiectului

 

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al firmei consta in dezvoltarea durabila a firmei prin realizarea de investitii in utilaje si echipamente tehnologice moderne si pentru formarea angajatilor in vederea cresterii cotei de piata, a numarului de clienti, a cifrei de afaceri si a profitului, precum si a calitatii serviciilor si implicit a satisfactiei clientilor.

Obiective specifice:

 • cresterea cifrei de afaceri cu cc. 37% in 12 luni de la implementarea proiectului;
 • cresterea profitului net la peste 22.000 lei in 12 luni de la finalizarea proiectului;
 • cresterea numarului de angajati cu 1 persoana la finalizarea proiectului;
 • cresterea numarului de pacienti cu 25% in 12 luni de la implementarea proiectului.

 

Grupul tinta:

 • 1 viitor angajat;
 • clienti actuali si viitori clienti prin cresterea calitatii, utilizarea noilor tehnologii si diversificarea serviciilor oferite;
 • comunitatea locala si bugetul de stat prin cresterea veniturilor colectate la bugetul local din taxe si impozite si crearea de noi locuri de munca.

 

Beneficiari directi:

 • 1 asociat SC ARISDENT SRL;
 • 1 viitor angajat de pe piata locala a fortei de munca;
 • clientii existenti si viitori ai firmei;

 

Beneficiari indirecti:

 • 1 furnizor servicii de consultanta;
 • minim 1 furnizor de bunuri;
 • minim 1 prestator servicii audit;
 • minim 1 furnizor materiale publicitare;
 • minim 1 furnizor de servicii de web design;
 • minim 3 furnizori de materiale si echipamente necesare pentru prestarea serviciilor conform obiectului de activitate;
 • comunitatea locala si bugetul de stat prin cresterea volumului de taxe si impozite colectate la bugetul local;

 

Activitatile proiectului:

Nr. Crt. (Sub)Activitatea
Activ. 1 Solicitarea ?i acordarea prefinan??rii
Activ. 2 Promovarea proiectului finan?at de Uniunea European?
Activ. 3 Organizarea ?i derularea procedurilor de achizi?ii de bunuri
Activ. 4 Depunerea ?i avizarea documenta?iei de achizi?ii
Activ. 5 Recep?ia ?i punerea în func?iune a utilajelor ?i echipamentelor
Activ. 6 Preg?tirea ?i depunerea cererilor de plat? ?i a rapoartelor de progres
Activ. 7 Recrutarea ?i selec?ia personalului ce urmeaz? a fi angajat
Activ.8 Auditul proiectului
Activ. 9 Diseminarea rezultatelor proiectului finan?at de Uniunea European? si auditul proiectului

 

Durabilitatea proiectului

Durabilitatea este demonstrata prin proiectia fluxului de numerar previzionat in Planul de Afaceri. Proiectul se poate autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate. Entitatea responsabila este echipa de management. Datorita specificului domeniului in care opereaza compania, respectiv de sanatate, echipa de management va fi permanent implicata in operatiunile tehnice, economice si strategiile firmei (cel putin de doua ori pe luna). Fondurile sunt asigurate prin faptul ca fluxul de numerar este permanent pozitiv. Proiectiile financiare arata o activitate care se sustine financiar si care va continua si dupa incetarea perioadei de monitorizare. In ceea ce priveste mentinerea locurilor de munca, acest lucru este cert, volumul de lucrari cerand manopera in permanenta. Pe fondul perspectivei cresterii numarului de clienti, este foarte posibil ca firma sa trebuiasca sa creeze si mai multe locuri de munca.