clinica stomatologica în Giurgiu

Proiectul

Proiectul

SC ARISDENT SRL, Giurgiu a semnat în data de 27.09.2011 contractul “Modernizarea clinicii stomatologice SC ARISDENT SRL prin dotarea cu echipamente de înaltă performanţă” în valoare totală de 1.022.836,40 lei din care 822.843,97 lei finanţare nerambursabilă acordată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 4: “Sprijinirea dezvolării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 – “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Prin proiectul implementat în perioada 28.09.2012 – 30.04.2013 va fi dezvoltată activitatea SC Arisdent SRL prin realizarea de investiţii în utilaje şi echipamente productive şi pentru formarea angajaţilor în vederea creşterii cotei de piaţă, a cifrei de afaceri şi a profitului, precum şi a calităţii şi diversificării activităţilor şi implicit a satisfacţiei clienţilor.

Achizitii prin proiect: echipamente si utilaje de înalta performanţă, inclusiv soluţii IT pentru creşterea productivităţii economice.